0 Kč s DPH

Skelná mřížka – perlinka gramáž 145, š. 100 cm, 50 metrů v roli

na zakázku

Skelná mřížka známá též jako "perlinka" - standartní balení 50m, lze připravit i jiné množství v roli

Cena:
0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH
ks

Skelná mřížka – perlinka gramáž 145, š. 100 cm, 50 metrů v roli

Připravíme množství dle Vašeho požadavku. Standartně dodáváme v roli 50m.

Skelná mřížka známá též jako "perlinka" -moderní stavební materiál, který se používá jako výztužný materiál pro omítky a jako základní prvek v systému tepelné ochrany a k ochraně konstrukcí, budov a staveb, vyztužení betonových výrobku a architektonických prvků.

HLAVNÍ BENEFITY:
• O D O L N O S T V Ů Č I A G R E S I V N Í M U P R O S T Ř E D Í
• V Y S O K Á E L A S T I C I T A A P E V N O S T
• D O K O N A L E S P O J E N Í S T M E L E M A S Á D R O U
• C H R Á N Í P O V L A K
• E K O L O G I C K Y N E U T R Á L N Í


A P L I K A C E :
• P O S Í L E N Í A V Y R O V N Á N Í S T Ě N A S T R O P Ů
• Z P E V N Ě N Í P O V R C H Ů , K T E R É J S O U V Y S T A V E N Y T R H L I N Á M N E B O J I Ž M A J Í T R H L I N Y
• Z P E V N Ě N Í S P Á R M E Z I O P L E C H O V Á N Í M
• V Y Z T U Ž E N Í P R O P O D L A H Y

Obrázky