0 Kč s DPH

Laminovací souprava

Kompletní sada pro opravy laminátových povrchů, lodí, bazénů a ostatních laminátových dílů, obsahuje – polyesterovou pryskyřici s tvrdidlem, skelnou tkaninu, brusný papír.

Cena:
230 Kč s DPH
190 Kč bez DPH
ks

Laminovací souprava

Obsah balení:

  • 0,5 l - Polyestesterová pryskyřice
  • 0,15ml - tvrdidlo, peroxid
  • 0,5m skelná tkanina
  • 1ks brusný papír

Laminovací souprava: Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním.

Souprava obsahuje polyesterovou pryskyřici, tvrdidlo-peroxid, skelnou tkaninu a brusný papír.

Příprava podkladu: Před započetím vlastní opravy je velice důležité oblast poškozeného místa dokonale očistit, obrousit a odmastit. Pro odmaštění je doporučeno použít aceton.

Příprava pryskyřice: K potřebnému množství pryskyřice přidejte 2 % peroxidu - 100 hmotnostních dílů pryskyřice + 2 hmotnostní díly peroxidu. Připravujte pouze takové množství, které stačíte zpracovat do 30ti minut (při teplotě materiálu a pracovního prostředí 20°C ). Pryskyřice obsahuje barevný indikátor vytvrzení – šedomodrá barva se po smíchání s peroxidem postupně mění na oranžovou až na světle narůžovělou po úplném vytvrzení.

Optimální teplota pro práci je 20°C, při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti pryskyřice zkracuje. Pokud je teplota pracovního prostředí nižší než 15°C, dochází k vytvrzení pryskyřice za výrazně delší dobu, což je nežádoucí.

Opravy laminátových dílů s použitím skelné tkaniny: Na opravované místo naneste štětcem nebo plstěným válečkem stejnoměrnou vrstvu pryskyřice s důkladně zamíchaným peroxidem (2 %).

POZOR: Peroxid zamíchávat do pryskyřice bezprostředně před započetím provádění vlastní opravy! 

Následně překryjte opravované místo s nanesenou pryskyřicí skelnou tkaninou příslušného rozměru, opětovně prosyťte pryskyřicí a poté tlakem štětce nebo válečku vytěsněte maximum vzduchových bublin z takto vznikajícího laminátu. Dle rozsahu poškození opravovaného místa případně použijte další 2-3 vrstvy skelné tkaniny. Po úplném vytvrzení laminátu přebruste povrch brusným papírem č. 80. Případné povrchové nerovnosti, které jsou nepřípustné, je možné vyrovnat pomocí polyesterového tmelu. Všechny pracovní pomůcky pro opakované použití je nutno po ukončení práce umýt ředidlem, nejlépe acetonem.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data vyznačeného na obalu

Skladování: +5 °C až +25 °C, je nutné chránit před mrazem a přímým slunečním zářením

Obsahuje: styren, organický peroxid

P226 -  Hořlavá kapalina a páry

Obrázky